Cumhuriyet: Türk Mucizesi

Cumhuriyet T rk Mucizesi Cumhuriyet T rkiye lemesi nin nc kitab d r birincisi Dirili ikincisi u lg n T rkler Objektif bilim adamlar Milli M cadele ile ba lay p Cumhuriyet le s ren bu d nemi T rk Mucizesi diye adland r yor

 • Title: Cumhuriyet: Türk Mucizesi
 • Author: Turgut Özakman
 • ISBN: 9789752203181
 • Page: 317
 • Format: Paperback
 • Cumhuriyet , T rkiye lemesi nin nc kitab d r birincisi Dirili , ikincisi u lg n T rkler Objektif bilim adamlar Milli M cadele ile ba lay p Cumhuriyet le s ren bu d nemi T rk Mucizesi diye adland r yorlar Kitapta, B y k Zafer den T rkiye Cumhuriyeti nin kurulu una kadarki olaylar yer al yor Bir yanda cumhuriyet iler var, te yanda bu daha iyi, daha insanca, Cumhuriyet , T rkiye lemesi nin nc kitab d r birincisi Dirili , ikincisi u lg n T rkler Objektif bilim adamlar Milli M cadele ile ba lay p Cumhuriyet le s ren bu d nemi T rk Mucizesi diye adland r yorlar Kitapta, B y k Zafer den T rkiye Cumhuriyeti nin kurulu una kadarki olaylar yer al yor Bir yanda cumhuriyet iler var, te yanda bu daha iyi, daha insanca, daha onurlu d zeni istemeyenler Ders ve ibret verici, uyar c bir d nem Emperyalizmi, paral askerlerini, i birlik ilerini yenmek, bu hayas zca ak n n k k n kaz mak, kurtulu un sadece bir par as yd Ger ek kurtulu i in Bat lkeleri ile ba edebilecek kadar g l olmak, yoksullu u, ilkelli i, gerili i, a d l , bilgisizli i yenmek, akl zg r k lmak, ayd nlanmay ya amak, ba nazl a son vermek, ho g r y yerle tirmek, kad n erkek e itli ini sa lamak, y zde doksan okur yazar olmayan halk bilgilendirmek, e itmek, yurtta olmalar n sa lamak, millet olmak, sanayile mek, salg n hastal klar k rmak gerekiyordu Bunlar ancak bar d neminde ba ar labilirdi Mudanya Anla mas ile Lozan Andla mas g r meleri s ras nda M ttefiklerin tutumlar , davran lar , oyunlar , tuzaklar , sluplar unutulmamas gereken olaylard r Lozan bu y zden e i bulunmayan, uzun ve ok etin bir bo u ma halinde ge mi tir Kuva y Milliye ruhu ile emperyalizm, anakkale den, Anadolu dan sonra, Lozan da da kar la m ve Kuva y Milliye ruhu galip gelmi tir Lozan da bar , canavar n karn ndan s k l p kar lm t r Mecliste gelenek iler ile cumhuriyet ilerin eki mesi, saltanat n kald r lmas , Ali Kemal in yakalanmas , Vahidettin in ve hainlerin ka mas , kar devrimin olu maya ba lamas , Milli M cadele yi ba latan kadronun ikiye b l nmesi i sorunlar n ba l cas d r zg rl k, toplumsal uyan a, de i ime de yol a ar Kad nlar pe elerini atmaya, ar aftan karak manto giymeye ba lar B y k sorunlar n nas l z lece i daha yo un olarak konu ulup tart l r M Kemal Pa a n n d nyaya kapal bir do u lkesini cumhuriyete, ayd nlanmaya, uygarl a, a da la maya ad m ad m haz rlamas , halk n a r ya kat lmas bu d nemin en nemli zelli idir M Kemal Pa a n n rnek bir aile olmak i in yapt talihsiz evlilik de bu d nemde yer al yor D nem Ankara n n ba kent olmas ve t rl at malardan ge ilerek 29 Ekim 1923 te cumhuriyetin ilan ile sona eriyor.

  928 Comment

  • Güven Güngör says:

   Cephede zaferle sonuçlanan Kurtuluş Savaşı'nın haklı kazanımlarını diplomasiye de yansıtabilmek ve tam bağımsız, çağdaş bir Türkiye'nin temellerini atabilmek için mücadelesi verilen Mudanya Ateşkes Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması, Lozan Barış Antlaşması, Cumhuriyetin İlanı gibi çetin süreçler tarihi bir roman türünde anlatılmış.Kitabın genel olarak iki çok önemli konuda bilgi verdiği söylenebilir:1) Bu süreçler sırasında savaştan çıkmış v [...]

  • Ahmet Fidan says:

   Kitabı üslup, içerik ve tarihi gerçeklik bakımından değerlendirdiğimde şunları söyleyebilirim. Turgut Özakman her zamanki gibi ustalığını konuşturarak üslup ve içerik açısından bir şaheser oluşturmuş. Kitapta anlatılan olaylar içinde tarihi gerçeklik bakımından hiçbir şüphe duymadım. Özellikle İsmet Paşa hakkında yazdıkları beni çok etkiledi. Kitap gerçekten akıcı, kendini okutuyor. Okumamış olanlara tavsiye ederim.

  • Burak says:

   Serinin diğer iki kitabı gibi, Cumhuriyet-Türk Mucizesi de inanılmaz derecede akıcı bir kitaptı. Gözlerimin dolduğu, tüylerimin ürperdiği anlar olmadı desem doğru söylemiş olmam. Tarihimizi en doğru kaynaklardan ve böylesine gerçekçi bir yazardan okuduğum için çok mutluyum. Kitap genel anlamda, savaş sonrasında süregelen zamanı anlatmaya başlıyor. Lozan süreci özellikle çok etkileyici. Herkese tavsiye ediyorum!

  • MyReadingLog says:

   iman tazelemek için dört dörtlük

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *