Marka, Takva, Tuğra: AKP Döneminde Kültür ve Politika

Marka Takva Tu ra AKP D neminde K lt r ve Politika y l civar nda do anlar AKP H k metinin g lgesinde b y d ler oy kullanma ya na girenlerin haf zas nda da k yaslama yapabilecekleri ba ka bir siyasi iktidar yok lk gen lik d nemine ad m atm bir ku

 • Title: Marka, Takva, Tuğra: AKP Döneminde Kültür ve Politika
 • Author: Kemal İnal Ulas Basar Gezgin Nuray Sancar
 • ISBN: 9786053313540
 • Page: 444
 • Format: Paperback
 • 2002 y l civar nda do anlar AKP H k metinin g lgesinde b y d ler, oy kullanma ya na girenlerin haf zas nda da k yaslama yapabilecekleri ba ka bir siyasi iktidar yok lk gen lik d nemine ad m atm bir ku a n duygular ndan davran lar na, be enilerinden zevklerine kadar her ey, ekseninde AKP nin oldu u bir k lt r d nyas nda ekillenmi say l r izgileri imdi bir hayl2002 y l civar nda do anlar AKP H k metinin g lgesinde b y d ler, oy kullanma ya na girenlerin haf zas nda da k yaslama yapabilecekleri ba ka bir siyasi iktidar yok lk gen lik d nemine ad m atm bir ku a n duygular ndan davran lar na, be enilerinden zevklerine kadar her ey, ekseninde AKP nin oldu u bir k lt r d nyas nda ekillenmi say l r izgileri imdi bir hayli netle mi k lt r d nyas n n ge mi teki ipu lar n ve e er herhangi bir k r lma ya anmazsa yak n gelecekteki muhtemel evrimini i eren bir tablo izmek i in yeterince uzun bir s re bu Toplumsal bir d n m yaratmak iddias yla iktidara gelen AKP a s ndan k lt r bir derlenip toparlanma, safla ma arac oldu u kadar kendisini ge mi e ve muhaliflerine kar korunakl k lan, muhalifleri ile yanda lar aras nda s n r izen bir kimlik vurgusuydu Bu y zden etraf nda safla t rd kesimlerin can n ac tacak iktisadi d zenlemeleri yaparken de, politik kararlar al rken de dikkati hep partinin k lt rel iddialar nda toplamaya al t Bunda da bir hayli ba ar l oldu u s ylenebilir.Elinizdeki kitap AKP nin kurdu u k lt r d nyas n n art k tamamlanm resmindeki eleri, bunlar n aras ndaki ba nt lar irdelemeye ve denk d t kleri iktisadi ve sosyal ili kileri tart maya al yor Dizginsiz bir piyasaya Neo Osmanl c topyan n tu ras n n bas ld b yle bir d nemde yoksulun takvas n n slami burjuvazinin marka h rs yla imtihan ndan kan sonu AKP d neminin de temel eli kisi olarak beliriyor Yeni T rkiye bu ikisi aras ndaki kurgulanm uyumdan de il gizlenemeyen derin eli kiden do acak gibi g r n yor.

  890 Comment

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *