Ruiny czasu. Rozmowy o twórczości

Ruiny czasu Rozmowy o tw rczo ci Profesor Wies aw Juszczak to cz owiek orkiestra Prawdziwy polihistor jak w starych dobrych czasach okre lano cz owieka bieg ego w r nych dziedzinach wiedzy Ksi ka jest zapisem rozm w z profesorem a

 • Title: Ruiny czasu. Rozmowy o twórczości
 • Author: Dariusz Czaja Wiesław Juszczak
 • ISBN: 9788380495005
 • Page: 223
 • Format: Paperback
 • Profesor Wies aw Juszczak to cz owiek orkiestra Prawdziwy polihistor, jak w starych dobrych czasach okre lano cz owieka bieg ego w r nych dziedzinach wiedzy Ksi ka jest zapisem rozm w z profesorem, a ich tematem s r ne dziedziny sztuki od filmu przez muzyk do malarstwa Jej zwornikiem jest za namys nad szeroko rozumianym aktem tw rczym W polu zainteresowa rozm Profesor Wies aw Juszczak to cz owiek orkiestra Prawdziwy polihistor, jak w starych dobrych czasach okre lano cz owieka bieg ego w r nych dziedzinach wiedzy Ksi ka jest zapisem rozm w z profesorem, a ich tematem s r ne dziedziny sztuki od filmu przez muzyk do malarstwa Jej zwornikiem jest za namys nad szeroko rozumianym aktem tw rczym W polu zainteresowa rozm wc w znalaz y si dzie a sztuki i arty ci, kt rzy mocno wsp brzmi z biografi intelektualn Juszczaka W efekcie otrzymujemy przefiltrowany przez jednostkow wra liwo , wielostronny i intryguj cy zapis my lenia o fenomenie tw rczo ci Jest w tej rozmowie si a dw ch b yskotliwych umys w i g bokich wra liwo ci na sw j spos b osobnych, ale dobrze ze sob rezonuj cych, darz cych si szacunkiem i przyja ni zaznaczon dyskretnie, bez poklepywania si po ramieniu Wiadomo, czyj to recital, ale wiadomo te , kto tu dyryguje Czuje si w tym zapisie energi ywego dialogu, w kt rym jest lekko , finezja, zwinny ruch my li, ale i rzetelna erudycja, czasem zawrotna i onie mielaj ca, nigdy jednak przyt aczaj ca S momenty niemal intymne, jest u miech, chwilami zjawia si blik ironii, a nad tym wszystkim unosi si spokojna powaga rzeczy naprawd wa nych prof Pawe Pr chniak Ruiny czasu przypominaj w pewnym stopniu ledztwo, kt rego przedmiotem jest w tek mistyczny , metafizyczna rzeczywisto czy liturgiczny charakter dzie kultury 23 maja 2017, Jerzy Franczak, Magazyn Literacki Tygodnik Powszechny, T Nr 21 z dn 21.05.17

  845 Comment

  • Tomek says:

   Wspaniała, oszałamiająca szerokością horyzontów rozmowa, toutes proportions gardées, na miarę platońskich dialogów. Wspaniała uczta polskości! Nie czytałem równie wspaniałej polskiej książki od czasu "Ksiąg Jakubowych". Inspirująca, wspaniała, przywracajaca wiarę w ludzi, w sztuke, w literaturę Ktokolwiek opłakał już polską Inteligencję, jako wymarłą, powinien przeczytać tę książkę. Rozmach tematów, obejmujących literaturę, sztuke, film, operę i filozofię, [...]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *