Tanpınar'ın Ölümü - Apologia

Tanp nar n l m Apologia y llar nda Tanp nar n hem rencili ini hem yard mc l n yapan Ahmet Hamdi Tanp nar Bir K lt r Bir nsan kitab yla da bilinen Turan Alptekin bu kez Tanp nar n l m ile kritik sorunlar ele al y

 • Title: Tanpınar'ın Ölümü - Apologia
 • Author: Turan Alptekin
 • ISBN: null
 • Page: 394
 • Format: Paperback
 • 1954 1962 y llar nda Tanp nar n hem rencili ini hem yard mc l n yapan, Ahmet Hamdi Tanp nar Bir K lt r, Bir nsan kitab yla da bilinen Turan Alptekin, bu kez Tanp nar n l m ile kritik sorunlar ele al yor.Turan Alptekin, kitab n n akademik bir inceleme olarak de il, bir savunma kitap reddiye olarak okunmas ndan yana k noktas , Tanp nar ve evresinde ol1954 1962 y llar nda Tanp nar n hem rencili ini hem yard mc l n yapan, Ahmet Hamdi Tanp nar Bir K lt r, Bir nsan kitab yla da bilinen Turan Alptekin, bu kez Tanp nar n l m ile kritik sorunlar ele al yor.Turan Alptekin, kitab n n akademik bir inceleme olarak de il, bir savunma kitap reddiye olarak okunmas ndan yana k noktas , Tanp nar ve evresinde olu mu yarg lar n st ne gitmek, o u tarafl d nceleri tart mak Tanp nar n siyasi duru unu ve edebi kimli ini do ru bir er eveye kavu turmak ve yap tlar n n arkas ndaki yaln z insan g stermek Alptekin, burada sadece kendi tan kl klar na dayanm yor, Tanp nar n g nl klerine ve g zard edilmi yaz lar na da dikkat ekiyor Tanp nar a yak nl nedeniyle u rad baz haks zl klar da a klad i in bu kitab na alt ba l k olarak Apologia diyor.Tanp nar n l m , Tanp nar raflar na girmesi gereken, birinci elden keskin g r ler i eren bir kitap Tan t m B lteninden

  348 Comment

  • Ümit Nar says:

   Alptekin, 1954'de öğrencisi sıfatıyla başladığı Tanpınarlı zamanlara, 1962'de üstadın ölümüne kadar asistanı, yardımcısı olarak devam etmiş. Daima en yakınında olmuş.Aslında bu kitaptan öncesi var: "Ahmet Hamdi Tanpınar: Bir Kültür, Bir İnsan" (İletişim Yayınları, 2001). Bu kitap da gerek o kitaptaki bazı eleştirilere gerekse geçen zaman içerisinde Tanpınar'a yapılan başka bazı eleştirilere bir cevap niteliğinde. Apologia-Savunma- (Apologia Sokratus, gi [...]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *