Nu Lunta Peuting

Nu Lunta Peuting Sajak sajak Juniarso t h umumna ngedalkeun suasana nu prihatin malah tampolana sedih Demi pikeun ngedalkeun kasedih jeung kaprihatin nu ngancik di sumur batin gambaran ngeunaan kaayaan di luareun di

 • Title: Nu Lunta Peuting
 • Author: Juniarso Ridwan
 • ISBN: 9793631643
 • Page: 361
 • Format: Paperback
 • Sajak sajak Juniarso t h umumna ngedalkeun suasana nu prihatin, malah tampolana sedih Demi pikeun ngedalkeun kasedih jeung kaprihatin nu ngancik di sumur batin, gambaran ngeunaan kaayaan di luareun diri pohara dipentingkeunana Ungkara ungkara nu sipatna deskriptif tur metaforis kaya ning girimis nu nyuruwuk atawa walungan nu guligah upamana, ditekenkeun sangkan luyuSajak sajak Juniarso t h umumna ngedalkeun suasana nu prihatin, malah tampolana sedih Demi pikeun ngedalkeun kasedih jeung kaprihatin nu ngan cik di sumur batin, gambaran ngeunaan kaa yaan di luareun diri pohara dipentingkeunana Ung kara ungkara nu sipatna deskriptif tur metaforis kaya ning girimis nu nyuruwuk atawa walungan nu guli gah upamana, ditekenkeun sangkan luyu jeung gerentes hat nu deuk dikedalkeun Nu diteken keuna na, babakuna lain naon nu kat m bong di lu ar eun diri, tapi naon nu karasa di jero diri Haw Setiawan

  313 Comment

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *