Rudan Mì-bheanailteach is an Cothroman, Dàin / Intangible Possibilities, Poems

Rudan M bheanailteach is an Cothroman D in Intangible Possibilities Poems Rudan M bheanailteach is an Cothroman S math gun tig na h iarrtaichean airson siod fh in Tha buain bheartach de ch nan agus chultar a dh fhaodas na h aoighean ithe is l air a sgaoileadh a mach Biadhan

 • Title: Rudan Mì-bheanailteach is an Cothroman, Dàin / Intangible Possibilities, Poems
 • Author: Lewis Mackinnon Lodaidh MacFhionghain
 • ISBN: 9781772060041
 • Page: 269
 • Format: Paperback
 • Rudan M bheanailteach is an Cothroman S math gun tig na h iarrtaichean airson siod fh in Tha buain bheartach de ch nan agus chultar a dh fhaodas na h aoighean ithe is l air a sgaoileadh a mach Biadhan, b rdachd, ce l, cleachdaidhean, creideamh, danns , naidheachdan, rain, sgeulachdan Intangible Possibilities That the seekers come is good in and of itself The gRudan M bheanailteach is an Cothroman S math gun tig na h iarrtaichean airson siod fh in Tha buain bheartach de ch nan agus chultar a dh fhaodas na h aoighean ithe is l air a sgaoileadh a mach Biadhan, b rdachd, ce l, cleachdaidhean, creideamh, danns , naidheachdan, rain, sgeulachdan Intangible Possibilities That the seekers come is good in and of itself The guests may eat and drink a rich harvest of language and culture spread out Foods, poetry, music, customs, belief, dance, stories, songs, tales S e sgr obhadair, b rd, seinneadair, fear ci il agus fear teagaisg a th ann an Lodaidh MacFhionghain a tha g obair ann a leasachadh na G idhlig an Albainn Nuaidh.Air a bhreith ann an Baile Inbhirnis, Ceap Breatainn is air a thogail ann a Siorramachd Antaiginis air t r m r na h Albann Nuaidhe Tha Lodaidh a fuireach le a theaghlach ann a Sackville Mheadhanach, teann air Baile Haileafaics, Alba Nuadh.Lewis MacKinnon is a writer, poet, singer, musician and teacher who works in Gaelic development in Nova Scotia.Born in Inverness, Cape Breton and raised in Antigonish County on the Nova Scotia mainland, Lewis lives with his family in Middle Sackville, close to Halifax, Nova Scotia.

  600 Comment

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *