Kedileri Severken Ağlayınız (Toplu Şiirler 1967-2004)

Kedileri Severken A lay n z Toplu iirler Elinde bir han er geceleyinEtine yazars n gizlice iirleriniBu y zden hep kanl kelimelerinVe l k gibi derin smail Uyaro lu iiri ger ekten z mlemi bir arkada S zme diyebilece imiz bir anlat m var Ayr

 • Title: Kedileri Severken Ağlayınız (Toplu Şiirler 1967-2004)
 • Author: İsmail Uyaroğlu
 • ISBN: 9789750812811
 • Page: 379
 • Format: Paperback
 • Elinde bir han er, geceleyinEtine yazars n gizlice iirleriniBu y zden hep kanl kelimelerinVe l k gibi derin smail Uyaro lu, iiri ger ekten z mlemi bir arkada S zme diyebilece imiz bir anlat m var Ayr nt n n airi Cemal S reya Bir aral k dergi yapraklar nda g r nmeyen baz airleri zlerim Ki isel antolojim eksik kal r Bunlardan biri de smail Uyaro lu ydu.Elinde bir han er, geceleyinEtine yazars n gizlice iirleriniBu y zden hep kanl kelimelerinVe l k gibi derin smail Uyaro lu, iiri ger ekten z mlemi bir arkada S zme diyebilece imiz bir anlat m var Ayr nt n n airi Cemal S reya Bir aral k dergi yapraklar nda g r nmeyen baz airleri zlerim Ki isel antolojim eksik kal r Bunlardan biri de smail Uyaro lu ydu Yeni kitab Lanettayin Bir air i iir co kusuyla kar lad m iyi iirden anlayanlar bu kitab mutlaka okuyacaklard r Do an H zlan Uyaro lu, iyi ustalar n elinden bayra almay bilmi tir Adnan BinyazarKedileri Severken A lay n z, smail Uyaro lu nun bug ne dek yay mlad on bir iir kitab n bir araya getiriyor.Kedileri Severken A lay n z, smail Uyaro lu nun 1978 2004 y lllar aras nda yay mlanan toplam on bir iir kitab n bir araya getiriyor.E itim Enstit s nde hoca s Beh et Necatigil in y reklendirmesiyle 1967 y l nda iir yaz p yay mlamaya ba layan Uyaro lu, toplumcu iirin nemli airlerinden biri olarak kabul g rd 1974 te Milliyet Sanat Dergisi nin d zenledi i bir yar mada y l n vg ye de er gen airlerinden biri se ildi lk kitab A ktan ve Umuttan Ald m Rengimi 1978 y l nda kt e itli d ller alan Uyaro lu, Hayat Kar layan iirler kitab yla 1981 Yazko iir B y k d l n kazand Son kitab Lanettayin Bir air le de 2005 Yunus Nadi iir d l ne de er g r ld Tanr m bana hep K t g nler g ster Ac l yken a yor ancak imdeki g ller diyen Uyaro lu son d nem iirlerinde h z n, a k, yaln zl k, l m, cinsellik st ne odaklanan dizeler yazd Kalemini y re ine banan airler, ufku g zleyen ate g zl birileri, temizlik hastas kediler, diledi ince yanmak i in i lerine k k cehennemler kuranlar, bo bir sal ncak gibi mahzun g z g nleri, intihar mektuplar , Tanr yla konu malar, camdan g vercinler, sa lar bile r l plak kad nlar, d nyaya a arak bakanlar, r ya g ren tenler ge ti iirlerinden.

  922 Comment

  • M. says:

   "Şehvetengizdir şiir:Bir dizeden meselaAl bir harf, suya atŞehvetle ürperir suyun ipeğiSonra yırtılır usulcaYırtılan yerinden suyunŞehvetle" (s.84)Kirli şiirin şairidir İsmail Uyaroğlu. Dizelerinden şehvet, kan, gözyaşı, acı ve mutluluk birlikte akar. Ben söylemiyorum bunu; şair kendisi diyor:"Şiirimde dipten dipten akmakta olan bu kara su, zamanla ayrı bir yatak açtı kendine ve orda büyütüp çağıltısını, yeni bir ırmak oldu, kara ırmak. "(s.381)Çağdaş şii [...]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *